První pomoc

Kurzy první pomoci pro rodiče probíhají 2-3 ročně.

Kurz by měl probíhat v listopadu 2020.

Rodiče se zde dozví, jak se zachovat v dané situaci, kdy hrozí dítěti nebezpečí. Dále se věnuje první pomoci u náhlých příhod a různých druhů dětských onemocnění.